Ankara Muhasebeci ile daha bir yıla kalmadan, yoğun plan ve avantajla hedeflerin izini sürmeye devam ediyoruz. Bir açıdan standart çalışmalarımız devam ederken, elektronik alt birlikteki gelişmelerle ilgili olarak, hayatımıza hemen giren e-Başvuruları veren borçlularımız ve kendimiz için de yükümlülük ve yükümlülüklerimizin boyutu artıyor. önemli ölçüde.

Şu an itibariyle, özellikle uzun ömürlü iş defterlerimizin ne zaman desteklendiği, açıldığı ve onaylandığı ve bu yönergelere uyulmaması durumunda yaratabileceği olumsuz durumlar gibi gördüklerinize cevap vermeye çalıştılar.

En önemlisi hangi kitapları ne zaman onaylamamız ya da desteklemememiz gerektiğini Ankara Muhasebeci ile beraber tartışalım;

2023 İçin Hangi Kitaplar Garantili Olacak?

  • Günlük, Genel Kayıt, Stok defterleri Akreditasyon Süreleri
  • Yeni Temsilciler: Başlangıç tarihine doğru
  • İşe Devam Edenler: 30/12/2022

Hangi kitaplar 2023 için onaylanmayacak?

  • İş Kaydı – (Vuk 486)
  • Bağımsız çalışma kaydı – (Vuk 486)
  • Günlük ve Genel Tutanak (E-Kayıt Uygulaması’nı kullanmak zorunda kalanlar için! dijital kitap Genel Sevk Sıra No:1)

Kuruluş Türüne Göre Kitap Sertifikası Yöntemi

Ticari kuruluşlar için: İş defteri raporunun Geçici Madde – 3/1 uyarınca, halihazırda kullanılan pay defteri ile genel kurul toplantı ve münazara defteri, yeterli izin olması ve eksik verilerin tespit edilmesi durumunda ciro açılmadan kullanılmaya devam edebilir. önemli gönderi oluşur.

Kısıtlı kuruluşlar için: Halen kullanılmakta olan yatırımcı yükü hedef defterlerinde yeterli izin bulunduğundan, genel bir araya gelme ve tartışma kitabı olarak kullanılmaya devam edilebilir. (İş Kaydı Sevk Geçici Madde – 3/2)

Bu hususlarda mevzuat, para teşkilatı ve ilgili odalar tarafından yeterli açıklamaların yapıldığını Ankara Muhasebeci olarak düşünüyoruz. Kapsamlı olarak aradığımız tüm verileri ilgili yönetmeliklerde, irsaliyelerde ve mantıksal notlarda bulmak mümkündür.

Kitap Kapatma Onay Süreleri Ve Kapalı Olma İhtimaline Karşı Potansiyel Tehlikeler

Son onaylamayı yapmadığımız için cezadan önce onaylamayı kapatma fikrini gerçekten kavramak istediğimizi Ankara Muhasebeci ile düşünüyoruz. Nitekim defterlerimizi tutarken ve bir nevi müvekkil için sonsuz bir rehber olan defter tutma çerçevelerimizi oluştururken bakış açısı kaynağı olarak aldığımız Görev Stratejisi Yönetmeliği (Vuk) düzenlemelerinin dışında ciro kapatma da yer almamaktadır. Ankara Muhasebeci Bununla birlikte, Türk Ticaret Kanunu’nun iş hayatımıza yön veren ve sonuçlarıyla ilgili hukuka uygun hallere atıfta bulunan 69,70,71,72,78. maddelerinde hem son ciroyu zorunlu kılan hem de son akreditasyonu tutanların hangileri olduğu ifade edilmektedir. yapılmış olacak.

Bu açıklamaların ışığında, kapatma belgesinin anlamının “bu deftere göre hazırlanmış” olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere, son tasdikin yapılmamış olması, defterin mahkemelerde delil olarak kabul edilemeyeceğini gösterdiğinden, asıl amaç, açık defterlerin veya sonradan değiştirilebilecek kayıtların önüne geçmektir. kitabın görüldüğü yıldan sonra tekrar değiştirilemeyeceğini garanti etmek.

Bitiş belgesini vermemenin cezasının 2023 yılı için 31.096,00 TL olduğunu biliyoruz. Ancak bu cezanın uygulanacağı yerde kötü tanımlanmış durumlar var. Suç incelemecilerinin TTK’da ifade edildiği gibi indirim yapamayacakları kanaatim olmasına rağmen, görüş veya değerlendirmelerini sunmaları nedeniyle davaya başlamaları onaylanabilir. Yine TCK’ya göre, tayin edilen merciin cezayı zorlaması için defterlerin mahkemeye sunulması gerektiğini düşünüyorum, ancak bu bölge herkes ve gerekli açıklamalar için karanlık kalıyor.

Ankara Muhasebeci ile son kimlik doğrulaması:

  • Kurumun zorunlu defterleri mahkemelerce delil olarak kabul edilebilir.
  • Zorunluluk ve Tasfiye Yönetmeliği’nde belirtildiği gibi, tacir iflas etmiş sayılmaz ve
  • Herhangi bir yasal durumda doğrulamanın teyidi olarak görülmesi önemlidir. Herhangi bir yasal durumda doğrulamanın teyidi olarak görülmesi önemlidir.

Yönetim organına gelince, kuruluşun yetkililerinin önemli mesafe kat etmesi beklenir, çünkü kuruluşun katlanabileceği olası talihsizlikler ortak risk nedeniyle onları düşünebilir.

Aklınıza takılan her soruda;

bilgi almak için bize ulaşın.

Ücretsiz Bilgi Almak İçin

*Çekinmeden arayabilirsiniz…