Kamu personeli dışında;

– İnovasyon yeri organizasyonlarında,

– Araştırma ve geliştirme odaklı,

– Kamu kurum ve kuruluşları ile yönetmelikle düzenlenen veya yenilik geliştirme proje düzenlemeleri kapsamında, dünya çapındaki vakıflardan veya kamu kurum ve kuruluşlarından varlık veya kredi kullanan kuruluşlar veya küresel varlıklar tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve geliştirme projelerinde; TÜBİTAK tarafından yapılan araştırma ve geliştirme projelerine yardımcı olmak,

– Önceden kıyasıya işbirliği projelerinde

-Tekno girişim sermayesi desteğinden yararlanan girişimlerde

-Kişisel değerlendirmeden yararlanan kuruluşlarda, İnovasyon İyileştirme bölgelerinde sunulan motive edici güçleri sürdürmek

Araştırma ve geliştirme personeli ve destek fakültesi; İşletmenin sigorta ödemesinin büyük bir kısmı Money Service’in mali planında belirlenecek tahsisattan karşılanır.

Yardımdan yararlanabilecek kuruluşlar için, ilgili raporlarla çalışma ortamının ortak olduğu Devlet destekli Emeklilik Umumi Koruma Müdürlüğü’ne basılı olarak kaydedilen başvurular zorunludur. Yardım, başlangıç ​​tarihinden itibaren erişilebilir olacaktır. Ayrıca, Kanun kapsamındaki koruma sahiplerine verilecek aydan aya harç ve idari arşivler için damga pulu mecburiyeti aranmaz.

Brüt 2018 yılı için kanunen izin verilen en düşük ücret 2.029,50 TL olup, bu tutar üzerinden işyerinin sigorta taksit tutarının %20,5’i belirlenir. Yükümlülüğü olmayan tüm kuruluşlara verilen %5’lik indirimden sonra, %15,5’lik sigorta taksitinin işletmeye düşen kısmının aşan kısmı Money Service harcama planından karşılanacaktır. Günün sonunda, bu istisna kuruluşlara brüt ücretin %7,75’i oranında bir avantaj sağlıyor.

Kanun kapsamındaki sigortalılara tazminat dışında yapılan taksitler, Kanun kapsamında verilen düzenli ödeme ve yönetim arşivi için hatırlanan ödemeye esas kazançtan hariç tutulur. Bu taksitler, aydan aya prim ve yardımın kapsamına girmeyen yönetim raporuyla Devlet tarafından yönetilen emeklilik Kuruluşuna muhasebeleştirilir.

Araştırma ve geliştirme, ilerleme veya plan tatbikatları ile ilgili öğretim üyeleri tarafından her haftanın 45 saatini doldurması durumunda, sigorta ödeme işinin pay desteği uygulamasında işleyen haftanın hafta hafta durumu dikkate alınır. Sigortalıların aylık ücret ve idari arşivlerinin yasal süresi içinde ibraz edilmesi durumunda, tahsil edilen koruma ödemesi iş payının büyük bir kısmı ve koruma taksit yöneticisi payının diğer bölümü sigorta kapsamından karşılanır. Koruma ödemesinin işletmeye düşen kısmının ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, Para Hizmetinin finansal planı için hatırlanacak paylaştırma.

Sigorta ödeme desteğinin işletmeye düşen kısmının gerçekleştirilmesinde, Ankara Muhasebeci tarafından bu ek kapsamındaki personelin Araştırma ve geliştirme, ilerleme veya plan tatbikatlarına ayırdığı sürenin tüm mesai süresine oranı dikkate alınır.

Aklınıza takılan her soruda;

bilgi almak için bize ulaşın.

Bize Ulaşın

Okumaya devam et.

Ücretsiz Bilgi Almak İçin

Tıkla Ara!

*Çekinmeden arayabilirsiniz…