Bu kılavuza özel birkaç durum bulunmakta olup uygulama inceliklerini gösteren açıklamalar şu şekildedir;

Türk Parası Kıymetinin Teminatı Hakkında 32 Sayılı Tebliğ (Rapor No: 2008-32/34) ile sözleşme kıymetinin ve tamamen yerine getirilmeyen diğer taksit taahhütlerinin alışılmadık bir şekilde nasıl yerine getirileceğine ilişkin bir takım yönergeler yapılmıştır. Türkiye’de ikamet edenler arasında sonuçlandırılacak belirli türden anlaşmalarda nakit veya yabancı paraya kayıtlı. .

Daha önce bahsedilen Dispatch’teki düzenlemelere göre, iş sözleşmeleri de aynı şekilde bu kılavuza ve akabinde sınırlamalara tabidir ve hangi iş sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerden doğan taksit taahhütlerinin tamamen bilinmeyen para veya bilinmeyen nakit olarak kaydedilmediğine Ankara Muhasebeci tarafındanda karar verilmiştir. Buna göre Ankara Muhasebeci tarafından, Türkiye’de ikamet eden kişilerin kendi aralarında bitirecekleri iş sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden doğan diğer taksit taahhütlerini gayri nakdi veya yabancı paraya kayıtlı olarak kararlaştıramayacakları belirtildi.

Ayrıca, bu kılavuzdan reddedilecek özel durumlar Raporun 8. Maddesinde kapsamlı bir şekilde verilmiş ve Saklama ve Para Servisi, soruları almak için Düzenli Olarak Sorulan Sorular bölümü yaptığını beyan etmiştir.

Önemli Dispatch’teki yönergeler sistemi içinde, refakatçilerle yabancı parayla veya bilinmeyen parayla iş anlaşmaları yapılabilir ve bilinmeyen parayla veya bilinmeyen parayla listelenen taksitlere karar vermek mümkündür.

  • Türkiye’de yaşayan ve vatandaşlığı olmayan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ile akdedecekleri iş sözleşmeleri (Çift ikamet edenlerin Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağları olduğu için, yabancı bir ticaret iş akdini Türkiye Cumhuriyeti ile bitirmeyi beklemek akıl almazdır. bu kişiler, benzer bir düzenleme ışığında mavi kart sahipleri için alışılmadık bir ticari iş sözleşmesinin kapatılması mümkün iken)
  • Yurt dışında yapılacak işler kapsamında düzenlenen iş sözleşmeleri
  • Gemi adamlarının taraf olduğu iş sözleşmeleri
  • Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu iş sözleşmeleri
  • Türkiye’de ikamet eden yabancılar; şubeler, temsilcilikler, ofisler, irtibat büroları, doğrudan veya dolaylı olarak %50 ve daha fazla paya veya müşterek kontrole ve/veya kontrole sahip şirketler.
  • Serbest bölgelerdeki şirketlerin serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında işveren veya hizmet alıcı olarak taraf oldukları iş ve hizmet sözleşmeleri

Söz konusu taahhüdü kötüye kullanan taraflara ayrı ayrı uygulanmak üzere 2022 yılı için 14.200 TL’den 118.500 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Tekrarı varsa bu cezalar katlanarak verilir.

Aklınıza takılan her soruda;

bilgi almak için bize ulaşın.

Ücretsiz Bilgi Almak İçin

*Çekinmeden arayabilirsiniz…