İnovasyon yaratmak dijitalleşmeyi iş hayatına kazandırdı. Hayatımıza giren e-kayıt fikri ile birlikte verdiğimiz tebligatlar da elektronik ortama taşındı. e-makbuz ve e-belge tahsilatları bazı vatandaşlar tarafından karıştırılabilmekte ve birkaç yanlış değişim yapılabilmektedir.

E-Faturalı Vatandaşa E-belge Verilebilir Mi?

E-Belge uygulamaları kapsamında iş hayatında akılda kalan e-dekont ve e-dosya kavramları, Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği Genel Raporu’nda kapsamlı bir şekilde anlamlandırılmıştır. Rapora göre, iki oyuncunun e-dekont ödediği durumlarda e-tebligat verilmesi zorunludur. Taraflardan herhangi biri henüz e-dekont uygulaması ile ilişkilendirilmemişse, Ankara Muhasebeciden e-belge makbuzu verilmesi mümkündür.

Özetlemek gerekirse, “e-Fatura mükellefi e-fatura makbuzu düzenleyebilir mi?” Karşı tarafın bir e-makbuz ödeyicisi olması dışında, soruşturmaya verilen yanıt gerçekten.

E-fişin gerekli olduğu durumlarda e-fatura e-fiş yerine geçmez. E-makbuzlu vatandaşa e-belge verilmesi durumunda bazı yolların izlenmesi ve e-makbuz verilmesi gerekmektedir. Başka bir şekilde, birkaç onayla karşılaşabilirsiniz.

E-Faturalı Vatandaşa E-kronik Verilirse Ne Olur?

E-makbuz vatandaşına e-dosya verdiği için bu e-belge makbuzu önemli değil. Bu durumda dekontu veren kişinin e-belge fişini bırakıp e-dekont düzenlemesi gerekmektedir.

Bu e-makbuzun düzenlenmesi için işçilik ve ürünlerin tesliminden itibaren 7 günlük süre tanınmıştır. Bu süre içinde gerekli e-dekontu vermeyen taraf hakkında tutarsızlık cezası uygulanmaktadır.

Herhangi bir karışıklıktan dolayı e-belge veya basılı makbuz kaydı yapılırsa düşürülemez. Bir kez daha, bu bir ceza anlamına gelir.

Alıcı olarak böyle bir durumla karşılaşan e-fiş mükellefi, e-belge fişinin geri alınmasını ve başka bir e-fiş düzenlenmesini Ankara Muhasebeci’ye talep edebilir.

E-Faturalı Vatandaşa E-Kronik Kesmenin Cezası Var Mı?

“e-Fatura mükellefi e-belgeyi kesebilir mi?” Soruşturmanın çözümü “evet” olsa da, belirttiğimiz durumlar dışında yetkilendirmeler uygulanabilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi e-fatura mükellefine e-belge makbuzu düzenlerseniz 7 gün cayma hakkınız vardır. Bu 7 günlük süreyi aştığınızı ve makbuzun kaydedildiğini veya Tank Duyurusuna bağlı olduğunu varsayarsak, Ankara Muhasebeci tarafından düşürülemez.

Bu durum için Harcama Stratejisi Yönetmeliği gereğince birkaç ıslahevi onayı sizinle ilgilenecektir.

E-Faturalı Vatandaşa Verilen E-Belge Nasıl Düşürülür?

Bir e-Fatura vatandaşına verilen bir e-kayıt fişini düşürmek en başından karmaşık görünebilir, ancak Ankara Muhasebe ile oldukça basit! Gelir İdaresi Başkanlığı’nın üzerinin çizilmesi ve girişinin protesto edilmesi ile ilgili gerekli işlemleri resmiyet tarihinden itibaren 7 gün gibi bir sürede yapabilir, göndermiş olduğunuz hatalı dilekçeleri iptal edebilirsiniz.

Düşen elektronik defter fişini, düşürdüğünüzde günün akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmeniz gerekmektedir.

7 günlük kazı-kazanma süresinin aşılması halinde, alıcının satıcıya bir iade makbuzu vermesi zorunludur. İade fişi bayiye ulaştıktan sonra e-makbuz verilerek alıcıdan kargoya verilir.

 

Aklınıza takılan her soruda;

bilgi almak için bize ulaşın.

Ücretsiz Bilgi Almak İçin

*Çekinmeden arayabilirsiniz…