Ankara Muhasebeci ile şirket kurmak çok kolay.

Ücretsiz bilgi için bize ulaşın.

Genç Girişimci Destekleri

Genç girişimci desteğini kendi işletmesini kurarak serbest piyasaya girmek isteyen gençler için, devletimizin verdiği teşvik gibi de düşünebiliriz. Genç girişimci desteği işte bu esnada devreye giriyor. Kendi işini kurarak para kazanmak isteyen tüm 18-29 yaş aralığında olan gençler için güzel bir imkan olan genç girişimci desteği, 3 vergilendirme dönemini boyunca gelir vergisi ve 1 yıl SGK(4b) primlerinden muaf olunmayı kapsıyor.

2022 yılında devam eden genç girişimci teşvikleri;

  • Girişimcinin faaliyete başladığı takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde etmiş olduğu kazancın yıllık olarak 75.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden muaftır.
  • 4b kapsamında 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk kez sigortalı olan girişimcilerin bağ-kur primleri 1 yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Bu teşvikler için 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını doldurmamış olan tüm genç girişimciler büyük muafiyet avantajlar yakalıyorlar. Fakat bu avantajların elde edilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi zorunludur.

Genç Girişimci İstisnasından Kimler Yararlanabilir?

Genç girişimci desteği şartları sağlanması durumunda vergi muafiyeti ve bağkur desteği almak mümkündür.

  • İşe başlamanın belirtilen kanuni süresi içerisinde usulüne uygun olarak bildirilmiş olması.
  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olması.(Limited şirket ve Anonim şirket hariç)
  • Kendi işini bilfiil yürütüyor olması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.
  • 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olmak.
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıyor olması.
  • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.
  • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Yabancı uyruklu tam mükellef gerçek kişiler de genç girişimci istisnasından yararlanabilir.

Peki, size nasıl yardımcı olalım?

Tek çatı altında tüm işlemlerinizi kolayca yapabilecek Ankara’nın en büyük muhasebe firmasından ücretsiz bilgi almak için hemen tıklayın.

Türkiye’nin her yerinden…