Ankara Muhasebeci ile şirket kurmak çok kolay.

Ücretsiz bilgi için bize ulaşın.

İş Hukuku Danışmanlığı

İş Hukuku Danışmanlığı; 4857 Sayılı Kanun nezninde İş Hukuku Mevzuatı olarak  kanunlaşmış olup, tüm çalışan vatandaşları korumak amacı ile istihdam sağlayan işverenlere yüklenmiş olan kurallar bütünüdür.
Sadece Ankara ilimizde 40’ın üzerinde İş Mahkemesi görev yürütmektedir. Bu davalarda deliller ile ispatlama yükümlülüğü ise tamamen işverenlerdedir.

İş hukuku alanında geniş deneyimi ve bilgisi olan avukatlarımız ve müşavirlerimiz farklı sektörlerde faaliyet gösteren işverenlere aşağıdaki konularda hizmet vermektedirler;

  • Bireysel ve toplu olan iş hukuku alanında ve bu çerçevede emek harcama yaşamını alakadar eden temel mevzularda firmaların gereksinimleri doğrultusunda  bu firmalara sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İşveren yada işveren sendikası ile işçi sendikaları içinde yürütülen toplu iş görüşmelerinde ve toplu iş uyuşmazlıklarında,
  • İhtiyaca müsait iş sözleşmelerinin ve işyeri yönetmeliklerinin hazırlanması ve yönetilmesi alanında,
  • Gizlilik ve rekabet etmeme koşullarının ve çalışanların fikri iyelik haklarının düzenlenmesinde,
  • İşletmelerin etkinlik mevzularına müsait elastik emek harcama modellerinin geliştirilmesinde,
  • İşletmelerin organizasyonu ile yine yapılandırılması hususunda,
  • Özellikle çokuluslu şirketlerin çalışanlarına bir çıkar olarak sağlamış olduğu pay yada benzeri haklar verilmesine planların oluşturulması ve uygulanması mevzusunda yardımcı verilmesi.

Peki, size nasıl yardımcı olalım?

Tek çatı altında tüm işlemlerinizi kolayca yapabilecek Ankara’nın en büyük muhasebe firmasından ücretsiz bilgi almak için hemen tıklayın.

bize sorun!

Türkiye’nin her yerinden…