Ankara Muhasebeci ile şirket kurmak çok kolay.

Ücretsiz bilgi için bize ulaşın.

KDV İade İşlemleri

Firmalar, etkinlik alanlarına paralel olarak mal ve hizmet alımı yaptıklarında, işletmelerini büyütmek için icra ettikleri yatırımlarda alakalı alım ücreti matrahı üstünden alımın nevine bağlı olarak %1, %8 veya oranında devlete KDV öderler. Ödenen bu KDV ücreti muhasebeci ve mali müşavirlerce “İndirilecek KDV” olarak muhasebeleştirilir.

Aynı biçimde firmalar, ürettikleri kıymet üstünden icra ettikleri satış işlemi matrahı üstünden de tekrar mevzuatca belirlenen oranlar paralelinde müşterilerinden KDV fatura ederek, bu alakalı KDV tutarını yasal kayıtlarında “Hesaplanan KDV” olarak muhasebeleştirirler.

Alım ve satış işlemlerinde uygulanan KDV oranlarında ayrım olmadığı düzgüsel şartlarda, işletmeler satış işlemini belli bir kar ile icra ettikleri için, bu biçim işletme yapı ve faaliyetlerinde genel olarak “Hesaplanan KDV”, “İndirilecek KDV” tutarından büyük olarak gerçekleşir. Bu durumda işletmeler, KDV beyannamesi vererek arada oluşan ayrım kadar KDV öderler.

Ancak firmaların alım işleminde ödedikleri KDV oranı, satış işlemi sırasında uygulanan KDV oranından büyük ise, “Ödenecek KDV” ücreti oluşmaz. Diğer bir deyişle, “İndirilecek KDV” ücreti, “Hesaplanan KDV” tutarından büyük olarak gerçekleşir ve dolayısıyla da işletmeler aradaki farkı “Devreden KDV” olarak hesaplarında takip ederler.

Peki, size nasıl yardımcı olalım?

Tek çatı altında tüm işlemlerinizi kolayca yapabilecek Ankara’nın en büyük muhasebe firmasından ücretsiz bilgi almak için hemen tıklayın.

Türkiye’nin her yerinden…