Pandemi etkileşimi ile birlikte işleyen varlığımıza giren uzaktan çalışma çerçevesinin meşru çerçevesi yakın zamanda belirlenmiş olmasına rağmen herhangi bir düzenleme bildirilmemiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal İdareler Servisi tarafından hazırlanan “Uzaktan Çalışma Rehberi” Kurum Dergisi’nde dağıtılarak yürürlüğe girdi. Bu kılavuz Ankara Muhasebeci ile uzaktan çalışma çerçevesine ilişkin teknikler ve standartlar tam olarak yerleşmemiştir. Buna göre;

1-Yönetmelikte, “Personelin işini, işletmenin yaptığı iş birliği kapsamında evde veya çalışma ortamı dışında gerçekleştirmesi kuralı dikkate alınarak, basılı olarak kayıt altına alınan bir iş ilişkisidir. mekanik özel cihazlarla.” Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri, ilgili sözleşmede bitirilecek işin anlamı, nasıl bitirileceği, işin süresi ve yeri, süresiz tazminatın taksitlendirilmesine ilişkin hususlara ilişkin düzenlemeleri içermesi gerekir. Ankara Muhasebeci ve işyerinin verdiği çalışma araçları, teçhizat ve bunların güvenliğine ilişkin taahhütler, işyerinin işçi ile yazışmaları, genel ve istisnai çalışma koşulları.

2- Uzaktan çalışmanın nerede yapılacağına ilişkin tüm oyun planları, iş başlamadan önce bitirilmeli ve yapılacak işlerden doğan masrafların nasıl karşılanacağına işletme ve uzaktan çalışan birlikte karar vermelidir.

3- Sözleşmede genel olarak mutabakata varılmadığı sürece, uzaktaki fakültenin işçilik ve ürünlerin oluşturulması için ihtiyaç duyduğu tüm donanım işletme tarafından sağlanmalıdır. Teçhizatın işletme tarafından verilmesi halinde, teslim tarihi itibari ile iş aparatlarının maliyetlerinin belirtildiği dökümü birer matbu olarak hazırlanarak temsilciye iletilir. Bu arşiv işçi tarafından onaylanır ve işletme tarafından fakülte kayıtlarında tutulur.

4-Ankara Muhasebeci’nin yazdığı belge de; Uzaktan çalışmanın süresi ve ne kadar süreceği iş sözleşmesinde kesin olarak belirlenmeyecektir. Çalışma saatlerinde yapılacak değişiklikler, yönetmelikte belirtilen kısıtlar çerçevesinde olmalıdır. Fazladan zamana ihtiyaç duyulursa, işletme sakin bir talepte bulunmalıdır. Ek süre, temsilci onayına bağlıdır.

5-İş ortamı ve yaptıkları iş ile ilgili olarak bilgi güvenliği ve paylaşımına ilişkin standartlar ve mevzuatlar konusunda çalışma yapacak olan öğretim üyelerine iş ortamını bir nebze de olsa aydınlatmalı ve gerekli mesafeyi kat etmelidir. Korunacak bilgilerin sözleşmede belirlenmesi gerekir. Uzman, bu şekilde sabit olmayan yönergeleri takip etmekle yükümlüdür.

6-Telekomünikasyonun mesleki istikrarı işletme tarafından verilecektir. Bu özel durumda, yapılan işin fikri göz önünde bulundurularak, uzman kelime ile ilgili sağlık ve güvenlik konusunda eğitilmeli ve gerekli hazırlık bu şekilde yapılmalıdır. Bu maddeye göre uzaktan çalışmanın yapıldığı yer, çalışma ortamı olarak görülüyor.

7-Tehlikeli sentetikler ve radyoaktif malzemelerle çalışmak, bu malzemeleri elleçlemek ve uzaktan çalışmak, organik elementlere açıklık kumarı olduğu için mümkün değil.

8-Tele çalışma sözleşmesi ile iş ilişkisi doğrudan kurulabilir. Ayrıca, Ankara Muhasebeci ve işyerinde çalışmakta olan işçinin iş sözleşmesi, işyeri ve vekilinin anlaşması halinde uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir. Bunun için personel, işletmeye uzaktan çalışma isteklerinin basılı bir kopyası olarak kaydedilmesini tavsiye ediyor. İşletmenin bu talebi değerlendirmesi ve 30 gün veya daha kısa bir süre içinde basılı kopya olarak kaydedilen iş gücüne tercih ettiği tavsiyede bulunması gerekir. İşletmenin personel talebini kabul etmesi durumunda Ankara Muhasebeci uzaktan çalışma sözleşmesini düzenlenletir.

 

Aklınıza takılan her soruda;

bilgi almak için bize ulaşın.

Ücretsiz Bilgi Almak İçin

*Çekinmeden arayabilirsiniz…